Najnowsze

Bazą do świadczenia na wysokim poziomie usług cloud computing dla firm sektora finansowego jest zintegrowana platforma obliczeniowa zespalająca serwery, sieć, pamięci masowe i oprogramowanie.

Akademia rodzinnych finansów i Biuro rachunkowe Aspres ogłaszają konkurs na biuro księgowe najbardziej przyjazne dla firm rodzinnych. Aplikacje do konkursu proszę składać na adres konkurs@akademiarodzinnychfinansow.pl.


Ubezpieczenia

Powiązane tagi: adwokat, odszkodowania, prawo, ubezpieczenia

Ubezpieczenia (...) Ubezpieczenie to swoistego rodzaju zabezpieczenie przed sytuacjami, które mogą zagrozić naszemu zdrowiu lub też stratom materialnym. W zasadzie nie tyle chronią nas przed nimi, co zapobiegają skutkom związanym ze znaczącym uszczupleniem naszego budżetu, wskutek konieczności podjęcia leczenia, działań naprawczych, odnawiających czy też związanych z zakupem nowych przedmiotów i urządzeń oraz remontu, w przypadku gdy mamy do czynienia ze zdarzeniami losowymi takimi jak zalanie mieszkania czy pożar mieszkania.Odpowiednio dobrana (...)

Opublikowany przez Ewelina Lis | 2015-05-08

Ubezpieczenia

Bezpieczne ubezpieczenia z brokerem

Powiązane tagi: ekonomia, pieniądz, przedsiębiorstwa, ubezpieczenia

Bezpieczne ubezpieczenia z brokerem (...) W ramach obsługi i kontroli wdrożonego programu oferowane są: modyfikowanie programu do zmiennych potrzeb klienta, nadzór nad uruchomieniem wdrożonego programu i ocena jego przebiegu, administracja polisami - aktualizacja danych, sprawdzanie terminów wygaśnięcia polis i monitorowanie terminów płatności, awaryjne reagowanie na nowe potrzeby ubezpieczeniowe klienta. Ubezpieczenie członków zarządu pokrywa straty pieniężne wyrządzone przez członków zarządu wynikające z nieodpowiedniego zarządzania firmą. Polisa OC zarządu spółki to inaczej ubezpieczenie D&O. Skrót ten wywodzi się oczywiście z języka angielskiego od nazwy: 'Directors and officers liability insurance'. Produkt kierowany jest dla członków zarządów, prokurentów spółek kapitałowych, członków rad nadzorczych. Ubezpieczenie (...)

Opublikowany przez Jasia P. | 2012-11-01

Bezpieczne ubezpieczenia z brokerem