Publikacje

Najnowsze

Bazą do świadczenia na wysokim poziomie usług cloud computing dla firm sektora finansowego jest zintegrowana platforma obliczeniowa zespalająca serwery, sieć, pamięci masowe i oprogramowanie.

Akademia rodzinnych finansów i Biuro rachunkowe Aspres ogłaszają konkurs na biuro księgowe najbardziej przyjazne dla firm rodzinnych. Aplikacje do konkursu proszę składać na adres konkurs@akademiarodzinnychfinansow.pl.


Opublikowany przez Ewelina Lis | 2014-09-22

Private equity vs venture capital
Obydwie formy inwestowania – z jednej strony i pozyskiwania kapitału – z drugiej, cieszą się sporą popularnością zarówno wśród inwestorów, jak i firm poszukujących nowych źródeł kapitału donosi dom maklerski

Czym się różnią inwestycje typu private equity i venture capital ? Która forma inwestowania jest bardziej rentowna, a która bezpieczniejsza?

Specyfika private equity
Fundusze inwestycyjne typu private equity gromadzą inwestorów chcących lokować kapitał i dofinansowywać spółki z dobrą historią, o stabilnej sytuacji i ugruntowanej pozycji na rynku. Takie firmy potrzebują kapitału na rozwój i ekspansję.

Specyfika venture capital
Fundusze venture capital pozyskują inwestorów dla nowych spółek, dopiero rozwijających się i planujących zdobyć pozycję na rynku najczęściej poprzez wdrożenie innowacyjnych pomysłów i rozwiązań, które wiążą się ze sporym ryzykiem. Pozyskanie inwestorów warunkuje byt takich spółek.

Korzyści dla spółek
Private equity służy przede wszystkim pozyskaniu źródeł finansowania wspierających procesy rozwoju nowych technologii czy wdrożenia nowych produktów. Celem spółki może być też zwiększenie dostępnego kapitału obrotowego lub przejęcie innego podmiotu.
Pozyskanie inwestorów w ramach venture capital umożliwia pozyskanie finansowania dla ryzykownych, nowatorskich projektów. Z rozwiązania tego korzystają spółki, dla których drogi pozyskiwania kapitału w inny sposób są często szczelnie zamknięte. Kapitał przeznaczany jest na finansowanie działań związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia i nadaniu mu odpowiedniej dynamiki rozwoju.

Korzyści i zagrożenia dla inwestorów
Inwestorzy wybierający fundusze private equity mogą liczyć na uzyskanie stałego źródła dochodu kapitałowego. Fundusze private equity gwarantują stabilność i bezpieczeństwo inwestycji, ale niekoniecznie duży zwrot z nich.

W przypadku venture capital inwestowanie obarczone jest sporym ryzykiem, ale w związku z nim inwestorzy, którzy dobrze ulokowali kapitał uzyskują z reguły znacznie większy zwrot z inwestycji.

Którą formę inwestowania wybrać? Decyzja należy do każdego inwestora z osobna, należy ją podjąć w oparciu o ocenę ryzyka i rentowności danej inwestycji.

Oto co uchwycił nasz reporter


biznes
ekonomia
pieniądz
inwestowanie


Fatal error: Call to undefined function getTagLabel() in /home/carinio/domains/akademiarodzinnychfinansow.pl/public_html/skins/b2business/sub.html.php on line 90