Publikacje

Najnowsze

Bazą do świadczenia na wysokim poziomie usług cloud computing dla firm sektora finansowego jest zintegrowana platforma obliczeniowa zespalająca serwery, sieć, pamięci masowe i oprogramowanie.

Akademia rodzinnych finansów i Biuro rachunkowe Aspres ogłaszają konkurs na biuro księgowe najbardziej przyjazne dla firm rodzinnych. Aplikacje do konkursu proszę składać na adres konkurs@akademiarodzinnychfinansow.pl.


Opublikowany przez Paweł Różański | 2013-02-28

Ochrona dziedzictwa kulturowego
Każdy się chyba zgodzi, że rzeczą z której my Polacy powinniśmy być dumni to tożsamość narodowa i polska kultura.

Nie ulega też wątpliwości, że dziedzictwo kulturowe to ważny instrument do podnoszenia renomy Polski na świecie i europie. Co ma być najmocniej rozpoznawalną i łączoną z Polską rzeczą. W związku z tym chronienie dziedzictwa kulturowego jest niesłychanie poważna bo w największym stopniu kształtuje ona nasz obraz w oczach innych Państw. Dlatego inwestycja w kulturę jest niezwykle ważna.

Nieustannie powstaje wiele projektów rządowych i tych sfinansowanych przez unię europejskią, które doprowadzają do rozwoju różnych wymiarów naszego życia. Podstawową rzeczą jest dzisiaj odpowiednie zabezpieczenie obiektów i wsparcie, działań które są ważne dla kultury. Najświeższym przedsięwzięciem jest tak zwany program XI. Przedmiotem tego programu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego i wzrost autorytetu Polski na mapie świata. Przyczyni się do tego silny rozwój infrastruktury kultury jak i dbanie o szkolnictwo o charakterze artystycznym.

Głównymi odczuwalnymi skutkami programu mają być:

- polepszenie stanu infrastruktury edukacyjnej szkół artystycznych
- renowacja zabytków nieruchomych i zabytków ruchomych
- rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym
- zwiększenie zainteresowania Polską dla turystów i inwestorów

Polecamy zapoznać się z wywiadem jakiego dr Monika Smoleń odnośnie nadzieji które dały fundusze europejskie dla polskiej kultury.

Ubiegać się o wsparcie finansowe może wiele instytucji warto wymienić z tej grupy instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościół, szkoły o charakterze artystycznym, archiwa państwowe, jednostki samorządu terytorialnego, publiczne uczelnie wyższe nie artystyczne ale tylko wyłącznie kiedy spełnią pewne warunki.

W tej chwili finansowanych jest wiele instytucji a coraz to kolejne aplikacje są analizowane. Budżet jest na tyle duży, że kolejni aplikujący jeśli mają tylko odpowiednie podstawy mogą być spokojni o pozyskanie funduszy na swój cel. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie projektu www.poiis.mkidn.gov.pl

Oto co uchwycił nasz reporter


ekonomia
pieniądz
przedsiębiorstwa
dofinansowania
fundusze europejskie


Fatal error: Call to undefined function getTagLabel() in /home/carinio/domains/akademiarodzinnychfinansow.pl/public_html/skins/b2business/sub.html.php on line 90