Publikacje

Najnowsze

Bazą do świadczenia na wysokim poziomie usług cloud computing dla firm sektora finansowego jest zintegrowana platforma obliczeniowa zespalająca serwery, sieć, pamięci masowe i oprogramowanie.

Akademia rodzinnych finansów i Biuro rachunkowe Aspres ogłaszają konkurs na biuro księgowe najbardziej przyjazne dla firm rodzinnych. Aplikacje do konkursu proszę składać na adres konkurs@akademiarodzinnychfinansow.pl.


Opublikowany przez Jasia P. | 2012-11-01

Bezpieczne ubezpieczenia z brokerem
W ramach obsługi i kontroli wdrożonego programu oferowane są: modyfikowanie programu do zmiennych potrzeb klienta, nadzór nad uruchomieniem wdrożonego programu i ocena jego przebiegu, administracja polisami - aktualizacja danych, sprawdzanie terminów wygaśnięcia polis i monitorowanie terminów płatności, awaryjne reagowanie na nowe potrzeby ubezpieczeniowe klienta.Ubezpieczenie członków zarządu pokrywa straty pieniężne wyrządzone przez członków zarządu wynikające z nieodpowiedniego zarządzania firmą. Polisa OC zarządu spółki to inaczej ubezpieczenie D&O. Skrót ten wywodzi się oczywiście z języka angielskiego od nazwy: 'Directors and officers liability insurance'. Produkt kierowany jest dla członków zarządów, prokurentów spółek kapitałowych, członków rad nadzorczych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu spółki kapitałowej jest bardzo popularnym typem zabezpieczenia w firmach kapitałowych zarejestrowanych w Europie Zachodniej czy USA. Ubezpieczenie OC członków zarządu ma na celu zabezpieczać członków zarządu przed roszczeniami pieniężnymi wysuwanymi przez osoby fizyczne czy inne podmioty gospodarcze.

Kompleksowa obsługa brokerska proponowana przez naszą firmę brokerską zakłada: ułożenie indywidualnego programu ubezpieczenia, kontrolę oraz obsługę wdrożonego programu, aktywne wsparcie w procedurze usuwania szkody.

Do szczegółowego zakresu naszych usług należą takie działania jak: ubezpieczenie budowy dla inwestora, ubezpieczenia firm, ubezpieczenia działań biznesowych i podmiotów gospodarczych, gwarancje ubezpieczeń - wyliczanie i selekcja.

W obszarze aktywnej pomocy w procedurze likwidacji szkód oferowane są: negocjowanie wysokości odszkodowań i świadczeń, w razie konieczności ustanowienie kooperacji z rekomendowaną kancelarią prawniczą, pomoc już w momencie zgłaszania szkody bądź roszczenia, dbanie o przestrzeganie przez towarzystwa ubezpieczeniowe regulaminowych terminów wypłat, prowadzenie statystyki szkodowej swoich kontrahentów.

Zastanawiając się nad pracą brokera wypada przede wszystkim mieć na uwadze, że brokerzy ubezpieczeniowi działają w imieniu podmiotu szukającego ochrony, nie towarzystwa ubezpieczeń. Prawdziwy broker ubezpieczeniowy dba o sprawy swojego kontrahenta, jest jego adwokatem i doradcą. Nie zabezpiecza zaś interesów jakiejkolwiek firmy ubezpieczeniowej.

W przypadku budowy programu ubezpieczeniowego oferowane są: rzetelna a także gruntowna analiza istniejącego programu ubezpieczeń lub zawartych polis, negocjowanie szczegółowych warunków umów oraz ceny, z uwzględnieniem dedykowanych klauzul rozszerzających zakres ochrony ubezpieczeniowej, przygotowanie optymalnego programu ubezpieczenia z wyszczególnieniem wszystkich technicznych uwarunkowań umów ubezpieczenia (udziały własne w szkodzie, limity odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, sumy ubezpieczenia i sumy gwarancyjne), ocena oraz identyfikacja rodzaju a także wielkości ryzyka i zagrożeń związanych lub występujących w prowadzonej działalności, uruchomienie przygotowanego programu na warunkach wybranej oferty, zebranie ofert z rynku, kompleksowa ich analiza a także przedstawienie na piśmie rekomendacji klientowi, eliminacja wpisów w ogólnych warunkach ubezpieczenia niekorzystnych dla Ubezpieczającego.

Oto co uchwycił nasz reporter


ekonomia
pieniądz
przedsiębiorstwa
ubezpieczenia


Fatal error: Call to undefined function getTagLabel() in /home/carinio/domains/akademiarodzinnychfinansow.pl/public_html/skins/b2business/sub.html.php on line 90